Thói quen tốt giúp giảm nếp nhăn quanh miệng

<p>Thu gần hết v&agrave; đ&ocirc;ng chuẩn bị tới. Giật m&igrave;nh bởi thời gian tr&ocirc;i qu&aacute; nhanh, nhanh đến ngỡ ng&agrave;ng. C&aacute;i lạnh đầu m&ugrave;a khiến l&ograve;ng người dường như thanh thản, như muốn bỏ mặc thời gian, muốn nằm thư gi&atilde;n xuống đ&acirc;y để những b&agrave;n tay chăm s&oacute;c ấm &aacute;p v&agrave; mềm mại gi&uacute;p ch&uacute;ng ta xua tan đi mệt mỏi, gi&uacute;p cho l&agrave;n da được căng tr&agrave;n lại sức sống.</p>

<p style="text-align: center;"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/dgfQTYkS0J4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>

<p>Nh&acirc;n tiết trời cuối thu qu&aacute; đẹp n&agrave;y, Shi Beauty &amp; Spa xin gửi tới qu&yacute; kh&aacute;ch Combo Chăm S&oacute;c tuyệt hảo k&eacute;o d&agrave;i 80 ph&uacute;t bao gồm c&aacute;c bước Massage Body đ&aacute; n&oacute;ng giảm đau mỏi cơ thể kết hợp c&ugrave;ng b&agrave;i Chăm s&oacute;c da l&agrave;m sạch chuy&ecirc;n s&acirc;u với gi&aacute; trải nghiệm chưa từng c&oacute; chỉ 250k tại cơ sở 28B Hạ Hồi, Ho&agrave;n Kiếm, H&agrave; Nội.</p>

Bình Luận